เงาคือ…

เงาคือการหายไปของแสง
คือภาพแสดงของแสงที่หายไป…

เงาต้องการแสง
ขณะเดียวกันก็ต้องการการหายไปของแสง
เงาต้องการการมีอยู่ของแสงที่หายไป 

การมีอยู่ของวัตถุ ทำให้เกิดเงา
การมีอยู่ของเงา แสดงถึงการเดินทางของแสง
แสงเดินทางนานเท่าไร เงาก็ใช้เวลาเกิดนานเท่านั้น

เงาคือเค้าโครงของวัตถุซึ่งถูกแสงส่องกระทบ
เราจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของเงาก็ต่อเมื่อเงาทาบลงบนฉากหลัง
เงาต้องการวัตถุ เงาต้องการฉากหลัง

ตัวตนของเงาเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของแสง
การเคลื่อนตัวของวัตถุ และการวางตัวของฉากหลัง
แสงจึงมีความหมายต่อเงา
วัตถุจึงมีความหมายต่อเงา
ฉากหลังจึงมีความหมายต่อเงา
เป็นเช่นนี้ตลอดชีวิตของเงา

เฉกเช่นชีวิตคนเรา
มีใครบางคนเป็นแสง
ความรักเป็นวัตถุ
ตัวเราเป็นเงา
และใครอีกคนเป็นฉากหลัง

หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เงาก็ไร้ซึ่งตัวตน.

 

แด่ แสง วัตถุ และฉากหลังของฉัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.