ความรักในความรู้

ฉันเชื่อว่า มีความรักชนิดหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิต

มันคือ “ความรักในความรู้”

คำว่าความรัก (sophia) และความรู้ (philos) สองคำนี้เป็นรากของคำว่า philosophy หรือปรัชญานั่นเอง

มาคิดดูแล้ว การเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย เราไม่ได้เรียนเพื่อแสวงหา ‘ความรู้’ ตักตวงความรู้ไปใช้ในโลกของการทำงาน

แต่เราเรียนเพื่อแสวงหา ‘ความรักในความรู้’ คือเรียนเพื่อจะเป็นคนที่รู้วิธีการแสวงหาความรู้ และเพื่อให้มีความรู้ไว้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ต่อไป

ความรักในความรู้ ทำให้ความรู้ไม่ตาย

ฉันได้รู้จักความรักในความรู้ครั้งแรกจากเพื่อนคนหนึ่งก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย และทำความรู้จักจริงจังอีกครั้ง ตอนเรียนในมหาวิทยาลัย

ครั้งแรก ความรักชนิดนี้ทำให้ฉันมองโลกในมุมที่ไม่เหมือนเดิม พอได้รู้จักมากขึ้นก็พบว่า โลกนี้มีหลายมุมให้เราเลือกมองได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งคนเรามีมุมมองต่อโลกแตกต่างกัน และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ‘ความเชื่อ’

ไม่มีความเชื่อไหนผิด หรือถูก หรือเป็นความจริง ความลวง มีแต่ชุดความคิด หรือ argument ที่ถกเถียงได้ แต่คำถามคือ ‘เราควรจะเชื่ออะไร’, ‘อะไรคือคุณค่าที่เราควรยึดถือ’, ‘เราควรให้ความหมายต่อสิ่งหนึ่งๆ แบบไหน’

ตรงนี้แหละ ที่ความรักในความรู้จะเป็นเครื่องนำเราไปสู่คำตอบ… คำตอบที่ว่า มันไม่ได้มีคำตอบ คนบนโลกนี้มีสิ่งยึดถืออย่างแตกต่างหลากหลายไปหมด และชีวิตเขาก็ดีในแบบของเขา

นั่นแหละเราถึงได้พบว่า สำหรับคนคนหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งๆ มันจะมีชุดความคิดที่สมเหตุสมผลและเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไป

สิ่งใดๆ บนโลกนี้มีความหมายก็ต่อเมื่อเราเชื่อ

ดังนั้นแล้ว ฉันจึงคิดต่อไปว่า ชีวิตที่ดี ไม่ใช่ชีวิตที่ถูกบังคับว่าจะต้องเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าดี
แต่เป็นชีวิตที่มีอิสระในการเลือกที่จะเชื่อ โดยมีความรักในความรู้เป็นเครื่องนำทาง

และถ้าคนเราเข้าใจคนที่มีความเชื่อต่างจากตัวเอง โลกนี้จะน่ารักขึ้นเยอะเลย
เพราะความเข้าใจนำไปสู่ความรัก

ตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีความรัก โลกก็ควรค่าแก่การถูกรัก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.